Rekonštrukcia krbu

Realizujeme rekonštrukciu otvorených krbov za účelom zvýšenia ich výkonnosti osadením teplovzdušnej alebo teplovodnej krbovej vložky

Rekonstrukcia krbuRekonštrukcia otvoreného krbu s 20% účinnosťou na teplovzdušný/teplovodný krb s kazetovou krbovou vložkou so zvýšenou účinnosťou tohto krbu až na 75% čím sa dosiahne podstatného zníženia spotreby palivového dreva. 

Kontakt: +421 908 074 958              email: teplovodnekrby@gmail.com   

 OD 1.07.2022 Otvarame novu kamennu predajnu v Turcianskych Tepliciach Cervenej armady 75   

 realizujeme tieto  zakazky v regione TURIEC okres TR a MT.

 

  • Rekonštrukcia krbu je náročnejšia ako stavba nového krbu a preto je nevyhnutné aby ju realizoval len skúsený krbár
  • Cena rekonštrukcie môže dosiahnuť a vo výnimočných prípadoch aj presiahnuť cenu nového krbu.
  • Prerobený krb bude spĺňať požiadavky na vykurovanie a hlavne bezpečnosť prevádzky pri jeho používaní.
  • Teplota spalín vychádzajúca z novo osadenej krbovej vložky, so zvýšenou účinnosťou, môže byť vyššia aj o 200°C 
  • Mnoho starých komínových telies už teraz nespĺňa požadované bezpečnostné parametre, čo v prípade požiaru, môže byť dôvod na zamietnutie plnenia poisťovňou

 

 

Ukážky naších realizácii

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  REKREAČNÁ CHATA  /osadená kazetová rohová teplovzdušná krbová vložka/.                                                    

  Nefunkčný krb v rekreačnéj chate postavený neodborne (nespĺňal žiadne technické požiadavky otvoreného krbu). Po obhliadke bolo navrhnuté zákazníkovi prevedenie rekonštrukcie krbu s rohovou krbovou vložkou. Krb ból čiastočne rozobraný, osadený kazetovou krbovou vložkou 2x turbína. Prieduchy vyvedené do podkrovných izieb. Obložený dekoračným kaneňom, spodná rýnsa mramor, vrchná rýmsa, lavica na sedenie a operadlo lakovaný dub.

 

Stav pred rekonštrukciou Stav pred rekonštrukciou Stav pred rekonštrukciou Priebeh rekonštrukcie Priebeh rekonštrukcie Priebeh rekonštrukcie Priebeh rekonštrukcie 

Priebeh rekonštrukcie Priebeh rekonštrukcie Krb po rekonštrukcii Krb po rekonštrukcii Krb po rekonštrukcii Krb po rekonštrukcii

 

 

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  RODINNÝ DOM  /osadená kazetova teplovzdušná krbová vložka/. 

Otvorený krb osadený v dome z 90-tych rokov bol profesionálne a technicky dobre zvládnutý. Komínové teleso osadené nevihovujúcou  kanalizačnou kameninovou rúrou o vnútornom priemere 200mm. Vyrezaním časti čela obostavby sa otvoril prístup k oceľovému sopúchu, ktorý sa spolu s dymovodom demontoval a vytvoril sa priestor pre ďalší postup. Komínové teleso sa osadilo flexibilnou dymovodovov dvojplášťovou vložkou vyrobenou z nerezu o priemere 180mm, ktorá bola v dolnej časti dopojená na krbovú vložku. Horná časť flexibilného dymovodu zrezaná na úroveň komínovej rúry a betónová čiapka komína prekrytá strieškou zabraňujúca zatekaniu do komínového prieduchu. Krbová kazetová vložka vyhovujúcich rozmerov bola vložená do bývalého starého ohniska krbu. Na teplovzdušnú kazetovú vložku osadenú dvoma turbínami s termostatom boli dopojené hliníkové aluflexové hadice z ktorých jedna priamo pokračuje do izby za krbom a je regulovaná mriežkou so žalúziou, druhá pokračuje v teplovzdušných kanáloch popod strop do ďalších miestností. Teplovzdušné kanály zaizolované minerálnou vatou a strop znížený sádrokartónom. Prebytkové teplo vychádza širokou mriežkou nad krbovou vložkou. Po uzavretí sopúcha sa dizajn krbu zmenil minimálne ale tepelná účinnosť sa zvýšila až na 75% čo umožní majiteľovi tohto krbu dokurovanie väčšej časti domu v prechodnom a zimnou období.

Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu

 Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu Rekonštrukcia otvoreného krbu

 

 

 

 

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  RODINNÝ DOM  /osadená teplovodná krbová vložka, dopojená na starý kurenársky systém/.

Rekonštrukcia otvoreného krbu v rodinnom dome. Otvorený krb postavený v 80-tych rokoch z vtedy dostupných materiálov. Kúrenie v dome v minulosti zabezpečoval kotol na tuhé palivo a elektrokotol, otvorený krb sa nevyužíval z dôvodu slabej účinnosti. Osadením teplovodnej krbovej vložky (nominálny výkon 18 kW z toho do vody 11 kW) a dopojením krbu na starý existujúci kúrenársky systém je možnosť vykurovania celého domu krbom. Kotol na tuhé palivo umiestnený v pivnici teraz zostal ako záložný zdroj v prípade poruchy krbu alebo elektrokotla. Na prianie zákazníka bola prevedená aj výmena 200-litrového kombinovaného ohrievača TÚV (obojživelník) napojený na kurenársky systém a TÚV. Ohrev radiatorov a výrobu TÚV v súčasnosti zabezpečuje krb v prípade nekúrenia v krbe kúrenie automaticky zabezpečuje elektrokotol. Pre prípad výpadu elektrickej energie bol tento systém opatrený záložným zdrojom el. energie (70 wattové čerpadlo pracuje ešte 6 hodín) ktorý zabráni poškodeniu systému. Ďalšími bezpečnostnými prvkami ochrany teplovodnej krbovej vložky sú ochladzovacia slučka a ďalší pretlakový ventil zaradený do kurenárskeho okruhu. Prívod externého vzduchu do ohniska privedený z pivnice, dymovod napojený na vyvložkovaný komín na bočnej strane krbu umiestnený manometer na vizuálnu kontrolu teploty a tlaku. Krb je omietnutý obložený dekoračnou tehlou a keramikou

Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka 

Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka Teplovodná krbová vložka 

 

 

 

Rekonštrukcia teplovodného krbu - postup:  REKREAČNÝ DOM  /výmena teplovodnej krbovej vložky/.

text

Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu Rekonštrukcia teplovodného krbu 

 

 

 

Rekonštrukcia krbu - postup: RODINNÝ DOM  /osadenie teplovodného výmenníka MIJORI na teplovzdušnú krbovú vložku, dopojenie na jestvujúci kurenársky systém s plynovým kotlom/.

text

 

 

Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI  Osadenie teplovodného výmenníka MIJORI

 

 

 

Rekonštrukcia teplovzdušného krbu - postup  RODINNÝ DOM  /Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie/. 

Rohový rustikálny pieskovcový krb umiestnený v obývacej izbe spojenou s kuchyňou, osadený už nefunčnou plechovou krbovou vložkou s nedosratočnou izoláciou stien krbu a neodborne prevedením dopojenia dymovodu na komín.  Osadením kazetovej krbovej vložky s výkonom 8kW, vystlaní priestoru v krbe izolačným materiálom, dopojením dymovodu a vyvedení prieduchu na poschodie bol tento krb zrekonštruovaný a v súčasnosti sú okrem obývacej ibzby a kuchyne dokurované ďalšie dve miestnosti v hornom poschodí.

Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie Výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie

 

 

Oprava komína v krbe - postup  RODINNÝ DOM  /oprava dopojenia komína/. 

Neobornou montážou dopojenia dymovodu na šamotový komín došlo k odrhnutiu šamotového dopojenia. Pri týchto poruchách hrozí vyhorenie domu resp. priotrávanie sa CO2.

 

Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína Oprava dopojenia komína