Komínové teleso

Komínové telesoKomín je jednou z najdôležitejších súčasti kúrenia.  Úlohou komína je čo najrýchlejšie odvetranie dymových spalín z pripojeného vykurovacieho zdroja. Najvhodnejším riešením je keď každý vykurovací zdroj - krb, kotol, pec majú svoj vlastný prieduch v komínovom telese pričom nesmú byť zanedbané ani jeho rozmery, kvalita materiálu a montáže prihliadajúc na to aký zdroj bude doňho napojený.

 

 

 

 

 

Realizujeme frézovanie a vložkovanie komínov.

Kontakt:    0908 074 958            email: teplovodnekrby@gmail.com

Regiony:   TR,  MT,  BB,  PD,  ZH. 

 

realizuje frézovanie a vložkovanie komínov

Frézovanie komína sa používa pri komínoch z plnej pálenej tehly, keď vznikne potreba väčšieho prieduchu. Najmä pri výmene spotrebičov za väčší, pri zapájaní krbových vložiek a podobne.

Frézovaním je možno zväčšiť klasický komínový prieduch(150 x 150 mm) na prieduch, do ktorého je možné osadiť vložku s priemerom Ø 220 mm. Predpokladom však je, že komín je v dobrom stave. Po frézovaní je nutné komín vyvložkovať, pretože je zoslabený a taktiež je to povinnosť podľa zákona. 

 

Komínová fréza je špeciálne zariadenie, ktoré slúži k zväčšovaniu priemeru komínových prieduchov pri rekonštrukciách a opravách. Do takto upraveného prieduchu potom možno spustiť vložku potrebnej dimenzie.Zariadenie sa spúšťa zhora do komína a je možné s jeho pomocou frézovať ako priame, tak aj (čiastočne) uhýbané komíny. Vyfrézovať je možné až 1/3 hrúbky muriva v závislosti od materiálu a technického stavu. Tým je v naprostej väčšine prípadov zaistené vytvorenie dostatočného prierezu pre spúšťanie vložiek a napojenie nového spotrebiča.Technológiu frézovania možno použiť pri komínoch, ktoré sú v primerane dobrom technickom stave, kde frézovaný prieduch je priechodný a komínové murivo je súdržné. Minimálny prierez komína, ktorý možno frézovať je 100 mm. Ak frézujeme komínové teleso so združenými  prieduchmi, je možné frézovať iba každý druhý prieduch. Technológia frézovania umožňuje využiť súčasné komínové šachty aj k prevádzke moderných tepelných spotrebičov.

 

Realizujeme dodávku a montáž trojzložkových antikorovych a šamotových komínov od výrobcov KOMIN-SRO a TUMA-TERMAT.

Kontakt:    0908 074 958            email: teplovodnekrby@gmail.com

Region:  TR.

Komínový systém KOMIN-SRO / antikor

Komínový systém KOMIN-SRO  tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu  samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (voľný ťah). Komínový systém KOMIN-SRO je vyhotovovaný ako trojvrstvový s nerezovou komínovou vložkou o hrubke 0,6mm 0,8mm a lebo 1mm, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien umiestnených v plášťovej tvarovke z ľahčeného betónu. konštrukcia komínového systému KOMIN-SRO je certifikovany Slovensky vyrobok najvysej kvality .

Komínový systém TUMA-TERMAT / samot

Tuma-termat je systém s plnohodnotným zadným odvetraním, s izoláciou z tvrdenej minerálnej vlny, s akumulačnými keramzitovými odľahčenými tvárnicami o rozmere 36x36x24cm o hmotnosti iba 14kg. Systém spĺňa najprísnejšie kritéria noriem EÚ, je odolný vyhoreniu sadzí, s možnosťou pripojenia všetkých druhov spotrebičov v priemeroch od 140, 160, 180, 200, 250, 300 mm, variabilných vetracích a ventilačných šácht, s plnohodnotnou ľahkou i ťažkou betónovou krycou doskou, s možnosťou stavby do výšky 25m. Zárukou vysokej kvality sú i komponenty z nereze a glazovanej ocele včítane termo hlavice pre odvetranie systému. Systém tuma-termat je bezpečný moderný a certifikovaný systém, ktorý sa v pomere vysokej kvality a nízkej ceny právom ocitol na najvyššom stupni hodnotenia komínových systémov.

 

Realizujeme dodávku a montáž trojvrstvových antikorových komínov.

Kontakt:     0908 074 958            email: teplovodnekrby@gmail.com

Region: TR,  MT.

Antikorové komínyV súčasnosti je možné dodatočne vybudovať ľahký komínový systém i tam, kde sa na to zabudlo alebo vznikla požiadavka dodatočne, zhotovením samonosného viacvrstvového komínového systému, ktorý je plnohodnotnou náhradou murovaných komínov. Výhodou takýchto komínov je, že ich zabudovanie do stavby je nenáročné na statiku i stavebné práce. Montáž je rýchla, spravidla otázka jedného dňa. V prípade zmien dispozície budovy je možné takýto komín premiestniť. Komíny sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, od štandardného s teplotou do 200 °C resp. 400 °C pre plynné alebo tuhé palivá, alebo s odolnosťou až do 1000 °C so žiaruvzdornou vložkou. Všetky komíny na tuhé palivo sú odolné proti vyhoreniu a izolácia v nich použitá je odolná teplote 1000 °C.

 

 

 

 

 

 

 

Realizujeme vložkovanie komínov napojených na spotrebiče na palivá plyn, ľahký vykurovací olej, tuhé palivo.

Kontakt:     0908 074 958            email: teplovodnekrby@gmail.com

 

Vyznamom vložkovania komínu je zamedzenie prieniku vlhkosti do muriva komínového telesa a to tak atmosferickej ako aj kondenzačnej vznikajúceho pri horení paliva a následným ochladením splodín horenia v komíne. Ďalším pozitívom je rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas kúrenia. Vložka v komíne na tuhé palivo má naviac ešte protipožiarný účinok ,pretože teplota v komíne sa neprenáša v plnej miere na komínový plášť a pri požiari komína bude teplo odvedené do atmosféry bez toho, aby ohrozilo komín a budovu. Pri požiari nevyvložkovaného komína sa nahromadené dechty horením môžu zväčšiť až natoľko, že upchajú komínový prieduch a následkom je explózia ktorá komín roztrhne a môže dôjsť k viacerým požiarom v dome naraz.

Vložky sa vyrábajú ohybné i pevné, antikorové alebo hliníkové podľa druhu paliva.

 

Poskytujeme  revízie komínov a  čistenie komínov do priemeru 300mm v spolupráci s pánom Jozefom KOŠOM

Kontakt:   0907 867 981

 

REMESELNICI POZOR NEPLATICI:    Pavel JUHAS  -  Zahorska Bystrica